TEXTIL / textil / VRBY / PATTERN - Eva Chmelová - malba, grafikaVRBY / PATTERN

Realizace / leden 2016

Designer / Eva Chmelová

Tisk / digitální tisk

 

Pattern / vzor. Původní motiv – list olše, nemění svůj tvar ani v posledních fázích rozpracování. Výrazná změna barevnosti jej však spíše posouvá do polohy znaku / tvaru, který je vpravidelném rytmu skládán a řazen do pravidelných rastrů. Do popředí se dostává barva, její variování, práce s mírou kontrastu.